Met een duolegaat kunt u het voordeel voor uw erfgenamen vergroten. U laat dan een deel van uw vermogen na aan uw erfgenamen en een deel aan een goed doel zoals het Kings’ Legacy. Als tegenprestatie betaalt Kings’ Legacy alle successierechten, ook op het deel van de erfgenamen. Zo houdt de erfgenaam meer over van zijn erfenis en krijgt Kings’ Legacy wat broodnodige centjes binnen.

Zoals ‘duo’ in het woord ‘duolegaat’ laat vermoeden, wijst u in uw testament twee erfgenamen/legatarissen aan. Hierbij laat u een deel van uw vermogen na aan een algemene legataris (Kings’ Legacy) en een deel aan een bijzondere legataris (uw erfgenamen). De algemene legataris krijgt de opdracht om alle successierechten te betalen van de bijzondere legataris. Deze krijgt zijn erfdeel netto in handen en betaalt daarop geen successierechten.
Het klinkt vreemd: een erfgenaam die niet alleen zijn eigen successierechten betaalt, maar ook die van een andere erfgenaam. Toch heeft dit zin als de betalende erfgenaam een goed doel is, zoals Kings’ Legacy. Want voor goede doelen bedragen de successierechten slechts 8,8%, terwijl de tarieven voor erfgenamen die geen zoon/dochter van de erflater zijn, tussen 35% en 65% schommelen in Vlaanderen.Het duolegaat wordt dus vooral gebruikt voor mensen die willen nalaten aan een broer/zus, een neef/nicht of een vriend(in) of kennis. Is een duolegaat iets voor u? Dan kunt u zelf uw testament met een duolegaat erin opstellen. Of u vraagt raad aan uw notaris. Hij berekent voor u de meest voordelige manier.