Jappe is de zoon van Blanche en broertje van PIPPA. Zij zijn geboren op 5 februari 2021 en werden samen met hun mama en “tante” Fientje aan ons afgestaan

Zijn peter(s)/meter(s) : X